Za pomoci společnosti ELDIAG je bedlivě kontrolována celá diagnostika transformátoru VN

Se skutečnou jistotou bezchybného provozu podnik ELDIAG, s. r. o., poskytuje kompletní servis v okruhu diagnostiky elektrických strojů a izolací vysokého napětí. Do této oblasti řadíme výkonové a měřící transformátory, vazební kondenzátory, transformátory, či tlumivky, vnitřní elektromotory a alternátory o různých napěťových hladinách a výkonech. Podnik ELDIAG se specializuje také na diagnostická měření, z jejichž výsledků se odvíjejí případná opatření pro bezporuchový provoz.

Komplexní i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN se zárukou společnosti ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což zahrnuje diagnostiku izolačního odporu, kapacity, průrazného napětí, číslo kyselosti, nebo ztrátového činitele, je prováděno měření impedance nakrátko, pečlivé měření převodů, jsou přeměřovány ztráty naprázdno a nakrátko, rovněž se provádí komplexní rozbor zahrnující plynovou chromatografii. Aplikuje se diagnostika transformátoru VN VVN, citlivé měření kondenzátorových průchodek, citlivá kontrola přístrojových traf, diagnostikují se rovněž tlumivky a kondenzátory.

Děláme rozbory systémem izolační olej-papír

Provozní kontrola izolačních soustav netočivých elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se dělá na základě diagnózy systému izolační olej-papír. Ověřený způsob zohledňuje diagnostiku a zhodnocení izolačních vlastností, bezpečné měření napětí nakrátko při sníženém napětí a přesné měření a vyhodnocení jakosti, jakou vlastní izolační olej. Vynikající izolační olej rozpoznáme podle doby strávené v přístroji, což se dá jednoduše prozkoumat navýšením intenzity faktorů ovlivňujících stáří olejů.

Nezapomeňte na požární bezpečnost

Aby váš podnik neohrozil hořící rozbitý transformátor, je třeba dbát na požární bezpečnost. Dobrou požární bezpečnost hlídá revizní technik, jenž odebere vzorek oleje z transformátoru. Vzplanutí transformátoru se dá spolehlivě oddálit tak, že odvrátíme namočení přístroje, zestárnutí transformátorového oleje, eventuálně vypátráním skryté poruchy.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Za pomoci společnosti ELDIAG je bedlivě kontrolována celá diagnostika transformátoru VN
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR